Rapex

Име на институција

Европска комисија

Опис на институција

Европската комисија има оддел за брзо известување за сета опасна и небезбедна храна која што завршува на пазарите во земјите на ЕУ,

Линк до веб страна на институција