Хрватска

Хрватските компании ги води Министерството за правда во нивниот судски регистар. На овој линк можете да пристапите кон нивниот едноставен пребарувач. Не морате да го знаете матичниот број бидејќи пребарувачот овозможува да барате и по назив на компанија или дел од назив.

И хрватскиот регистар, како сите други регистри во регионот, освен македонскиот, не наплатува за поголемиот дел податоци за компаниите.