Босна и Херцеговина

Регистарот на Босна и Херцеговина е еден од најфункционалните регистри во регионот. На главната страница можете да изберете повеќе критеруми за пребарување, а пребарува и по дел од назив на фирма. Во напредниот пребарувач кој можете да го изберете горе десно под менито, имате уште повеќе опции за пребарување. Можете да пребарувате по период на регистрација, големина на капитал, а една од покорисните опции е пребарување по земја од која потекнува капиталот. Па, така, ако ја одберете Македонија можете да видите кои лица и компании од кај нас поседуваат компании во БиХ. 

%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b0